Šarlota Resort

Krátkodobé pobyty

Situací, které vyžadují zajistit péči po přechodnou dobu je mnoho. Jedná se o respitní/odlehčovací pobyty, překlenutí nenadálé události v rodině, odjezd rodiny na dovolenou, rekonvalescence po hospitalizaci, cílený pobyt v oblasti rehabilitace nebo nutriční terapie a mnoho jiných důvodů. Nabízíme na míru šité pobyty se zdravotní a osobní péčí pro lidi jak v seniorském tak produktivním věku. Věnujeme se lidem bez ohledu na jejich konkrétní zdravotní diagnózu a vyhodnocujeme vždy, jak jim dokážeme po zdravotní a osobní stránce vyhovět. Pobyt a péči poskytujeme i lidem s Alzheimerovou nemocí či jinými formami demence, lidem oslabeným v mobilitě či trvale upoutaným na lůžko, lidem, kteří trpí inkontinencí a dalšími zdravotními problémy, které provázejí nejen seniory.

Šarlota Resort

Pomoc našim klientům poskytujeme prostřednictvím smluvních lékařů, registrovaných zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, nutričního terapeuta, osobních asistentek a aktivizačních pracovníků. Při pobytu zajišťuje služby hotelový personál, tj. recepční, kuchaři, číšníci, pokojské, zahradníci atd.

Šarlota Resort

Zdravotní a osobní péči poskytujeme nepřetržitě a je dostupná bez prodlení podle potřeby našich klientů. Zdravotní sestry a osobní asistentky jsou trvale přítomny v blízkosti pokojů. Na každém podlaží jsou dvě pracoviště zdravotní a osobní péče s nepřetržitou 24 hodinovou službou. U krátkodobých pobytů sdílíme péči s rodinou a poskytujeme rodině poradenství ve všech oblastech zajištění péče.

Šarlota Resort

Pobyt a péči sjednáváme s každým zájemcem a jeho rodinou individuálně. Naši specialisté na základě rozhovorů, vlastního šetření a osobní dokumentace navrhnou způsob a rozsah péče. Dbáme na osobní jednání a poznání potřeb. Rádi si s Vámi domluvíme schůzku, a to jak u nás v Šarlotě tak i u vás. V rámci osobního jednání Vám také připravíme individuální kalkulaci úhrady za pobyt a péči.

Kontakt pro bližší informace:


Miroslava Brožová
+420 778 431 757
miroslava.brozova@sarlotaresort.cz
nebo nám zanechte vaše údaje a my vás budeme kontaktovat:

Vaše jméno

Vaše telefonní číslo nebo e-mail (vyžadováno)