top of page

Bílý hrad na Sázavě (jak se kdysi sanatoriu říkávalo), dnešní Šarlota Resort, naleznete na místě výjimečném svou polohou i krásou, v čisté přírodě, na jižní straně kopce svažujícího se zvolna k řece Sázavě.

Jeho historie sahá do let 1. světové války, kdy spolek pro péči o zdraví Humanita inicioval výstavbu sanatoria pro pacienty s tuberkulózou. Ve zdravém prostředí uprostřed lesů a v blízkosti řeky byl v roce 1916 položen základní kámen stavby. Přes všechny válečné peripetie byla stavba úspěšně dokončena a v roce 1921 byla slavnostně otevřena pod patronací tehdejší první dámy Československa paní Charlotty Garryque - Masarykové. President T. G. Masaryk osobně daroval na dokončení stavebních prací nemalou částku.

Po většinu času svého fungování do roku 2006 objekt sloužil zdraví, byla zde například plicní léčebna nebo léčebna dlouhodobě nemocných

V letech 2012 - 2014 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Objektu, který nese jméno manželky presidenta T. G. Masaryka - Šarlota, byl navrácen její tehdejší lesk a život.

Při rekonstrukci byl ctěn architektonický záměr i řemeslná dovednost našich předků, ale zároveň byly využity moderní technologie tak, aby objekt splňoval současné požadavky na kvalitní život hostů.

bottom of page