top of page

Šarlota je moderně vybavené zařízení, které se ve všech detailech snaží vyhovět individuálním potřebám svých klientů.

 

Vedle kvalitního ubytování Šarlota Resort nabízí komplexní zdravotní a sociální péči.

Péči poskytují  registrované zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeutka, osobní asistenti a externí specialisté.

Zdravotní a osobní péče je dostupná nepřetržitě podle potřeb klientů, zdravotní sestry a osobní asistentky jsou trvale přítomny v blízkosti pokojů. Na každém podlaží jsou dvě pracoviště zdravotní a osobní péče s nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službou.

Respekt k přání hostů a soukromí je samozřejmostí, na druhé straně žádný z klientů netrpí osamělostí. Nejrůznější volnočasové společenské, vzdělávací, pohybové i kreativní programy, setkání nebo přednášky, které jsou pořádány pravidelně, přispívají k dobré psychické i fyzické pohodě  klientů Šarloty.

Typ pobytu a rozsah péče jsou sjednávány s každým zájemcem a jeho rodinou individuálně. Na základě rozhovorů, zdravotní dokumentace a doporučení lékaře i vlastního šetření odpovědní pracovníci Šarloty navrhnou způsob a rozsah péče a připraví individuální kalkulaci úhrady za pobyt a péči.

bottom of page