top of page
3a27d63c-5f71-4647-93a6-5e804732b540_edited.jpg

Jaro  v ŠARLOTĚ 2023

V květnu 2022 uběhlo sto let, kdy bylo za velkého zájmu veřejnosti tehdejšího mladého Československa slavnostně otevřeno sanatorium na Prosečnici, dnešní Šarlota. Stavba rozlehlého objektu splňujícího nejen požadavek funkčnosti, ale i estetické kvality, byla od svého zahájení ve válečném roce 1916 realizována za nezměrného úsilí všech zúčastněných. Finančními prostředky podpořila dokončení stavby i rodina presidenta TGM a patronkou sanatoria se stala tehdejší první dáma, paní Charlotta Garrique-Masaryková. U příležitosti tohoto výročí jsme vzdali hold našim předkům, ale i současníkům, kteří svým dílem dále rozvíjejí původní záměr sanatoria – pomoc bližním. Uspořádali jsme cyklus koncertů a kulturních pořadů „Šarlota jubiluje“, který byl 27. května 2023 slavnostně uzavřen pořadem „Drahá mama“ - scénické čtení korespondence Charlotty a Alice Masarykových z let 1915–16, kdy byla Alice Masaryková vězněna ve Vídni za údajnou velezradu. V úloze Charlotty vystoupila paní Dana Kolářová, Alici ztvárnila paní Máša Málková. Zároveň jsme tak připomněli sté výročí úmrtí Charlotty Garrique-Masarykové. 

039.jpg
031.jpg

Šarlota dnešních dnů je moderní zařízení hotelového typu, ve kterém tým zkušených pracovníků pečuje o klienty krátkodobých i dlouhodobých pobytů s ohledem na jejich individuální stav, věk a potřeby. Ke kvalitní péči nám významně napomáhá účelné, praktické vybavení celého objektu a vždy máme radost, pokud můžeme některé služby rozšířit nebo zlepšit. Poslední novinkou v Šarlotě je rozšíření našeho wellness o 7 rekondičních stolů umožňujících vhodně kombinovat pasivní procvičování různých svalových skupin: břišní svaly, svaly v oblasti bederní páteře a pánevního dna, dolní část zad, hýždě a stehenní svaly, prsní svaly. Můžeme procvičovat kyčelní a kolenní klouby, další pasivní cviky upravují cirkulaci krve v dolních končetinách, odstraňují bolesti zad způsobené jednostrannou zátěží apod. Nejen o rehabilitačních metodách jsme si povídali s vrchní sestrou Šarloty paní Hanou Tůmovou.

Každý z rekondičních stolů má jinou funkci a cvičení jsou vhodná i pro seniory, pasivní cvičení neklade na organismus tak velkou kardiozátěž. Celý cvičební okruh však nemusí být vhodný pro každého. Tak jako u jiných procedur, musí proběhnout vyšetření zkušeným fyzioterapeutem, který zváží zdravotní stav klienta, jeho věk a aktuální kondici, teprve poté vybere vhodné kombinace cvičení. Pokud má klient omezenou pohyblivost tak, že určitý rozsah pohybu nezvládne, pak rekondiční stoly pro jeho rehabilitaci vhodné nejsou.

Rekondiční stoly jsou tedy možným rozšířením nabídky dalších rehabilitačních procedur, kterými Šarlota již disponuje.

Přesně tak. Základem je určení cíle rehabilitace klienta a naplánování konkrétních procedur na míru. Primární je léčebná tělesná výchova, kdy terapeut cvičí s klientem individuálně, každému je stanovena ideální kombinace například s reflexní terapií, ultrazvukem, magnety, vodoléčbou, termoterapií – prohřívací rašelinové nebo parafínové zábaly. Účinné je cvičení na motomedu, které zaručuje stejnou zátěž na obě strany těla. Kvalitní rehabilitační péče má široký rozsah včetně procvičování jemné motoriky, trénování paměti, mimického a orofaciálního cvičení a terapií s externí logopedkou. Ke zlepšení koordinace pohybu a soustředění využíváme cvičení dle MUDr. Věry Kleplové. Nezastupitelné místo má i aromaterapie. 

Mezi klienty Šarloty tedy patří lidé, kteří mají omezenou pohyblivost určité části těla například po vážných úrazech nebo operacích?

Nejen to. Často se jedná o klienty po mozkových příhodách, s neurologickými onemocněními nebo o klienty v rekonvalescenci. Vhodná rehabilitace zlepšuje celkovou kondici, posiluje držení těla, zlepšuje koordinaci pohybu, zvyšuje svalovou sílu, rozsah pohybu. Našim klientům napomáhá navrátit fyzické a psychické schopnosti, které byly úrazem nebo onemocněním sníženy, zlepšuje průběh onemocnění a urychluje začlenění zpět do rodinného prostředí. Zaměřujeme se také na nácvik běžných úkonů, které klient vykonává v domácím prostředí. 

Jedná se tedy o celý komplex rehabilitačních metod s cílem zlepšovat stav klienta.

Vídáme malé i velké pokroky, mnohdy je plánem, aby individuální rehabilitační program podporoval setrvání v určité kondici. Služby Šarloty využívají i mladší klienti, ale starších je více, závažné stavy, až po ztrátu soběstačnosti, jsou rizikem vyššího věku. 

Rehabilitační péče o klienty seniorského věku má svá specifika.

Samozřejmě. Jedná se o celkovou, trpělivou, empatickou práci s člověkem. Zásadní je organismus nepřetěžovat. Ve vyšším věku je vhodnější jakoukoliv fyzickou zátěž provádět pravidelně v kratších časových intervalech a nepodceňovat odpočinek. Pokud k nám například klient přichází z nemocnice, kde dlouho ležel, je pro něj fyzicky náročné i zvládnutí vertikalizace, to znamená posadit se, spustit nohy z postele. Také nácvik běžných činností, jako je ranní a večerní hygiena, přesun z lůžka na vozík, z vozíku na toaletu, přesun na oběd, na aktivity apod. je fyzicky náročný. Trénování chůze po rovině, chůze do schodů a ze schodů, o berlích či s chodítkem, pokud počasí dovolí, pobyt venku a nácvik chůze v terénu, to vše je součástí rehabilitace. 

Předpokládám, že takovouto ucelenou péči nezastávají pouze fyzioterapeuti, ale celý tým různých profesí.

Ano, je to tak, jedná se o souhru práce celého týmu zaměstnanců Šarloty. Klienti mají obvykle více potíží, takže během jednoho pracovního dne pečuje o jednoho klienta několik profesí, které na sebe podle plánu navazují a vhodně se doplňují. Mluvíme například o takzvané ošetřovatelské rehabilitaci, osobní asistenti a asistentky trénují s klienty běžné denní činnosti tak, aby je po návratu domů byli schopni vykonávat samostatně. Někteří noví klienti nejsou v dobré kondici po psychické stránce, pak je v prvním kroku zásadní práce motivační – citlivě přesvědčit člověka o smysluplnosti rehabilitace, která postupně zlepší stupeň soběstačnosti a tím osobní životní komfort. Platí známá pyramida lidských potřeb, nejprve je potřeba naplnit základní tělesné a fyziologické potřeby a pak můžeme přejít k dalším stupňům. Osobní asistenti, zdravotní sestry, nutriční terapeutka, kuchaři a servírky, aktivizační pracovnice, fyzioterapeuti, ergoterapeut, externí odborníci (logopedka, kanisterapeutka a další), péče o naše klienty je jejich vizitkou a každé zlepšení, každý úspěch je zásluhou celého týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Navíc je v každém koutku Šarloty dokonale čisto, nenajdete rozbitou kliku či cokoliv jiného, okna všech pokojů mají překrásný výhled směrem do opečovávané zahrady, návštěvníky Šarloty vítá příjemný personál recepce, klienty k lékaři nebo na výlet zaveze ochotný řidič, čili do týmu patří pracovníci úklidu, údržbáři, zahradníci, recepční, řidiči…. Všechny tyto profese spoluvytvářejí příjemné, domácí prostředí, které je podmínkou pro dobrý život současných obyvatel Šarloty. 

 

Paní Charlotta by jistě měla radost.

123.jpg
128.jpg
113.jpg
126.jpg
bottom of page